Jak leczy się martwicę?

Jak zwalczać schorzenia o etiologii zapalnej, szczególnie gdy powikłane są zmianami martwiczymi? Poważne schorzenie, którym jest martwica kolana jest w stanie doprowadzić do wielu poważnych następstw klinicznych, wśród których wskazuje się przede wszystkim na trwałe uszkodzenie kości. Niestety, ale obumarła kość nie jest w stanie pełnić już swoich funkcji fizjologicznych i staje się miejscem możliwego…